14 krt gouden shorty met zwarte en witte parels Friedrich Binder

2a_1779461791
Verkocht
2a_17794617911_8904551971a_3812096881b_13346824251c_4318968261d_15518389681e_2019550540


Verkocht

14 krt gouden shorty met zwarte en witte parels

Friedrich Binder

lengte shorty verstelbaar van 39 cm tot 44,5 cm

doorsnede witte parels 7 mm

doorsnede zwarte parels 5 mm